ሚስጥረ መስፍን

26 Oct: የዛሬ አበባዎች የነገ ……… ?

እኛ የአዲስ አበባ ወጣቶች ትናንት የተመኘነዉን ብሩህ ተስፋ ባንደርስበትም፤ ወጣቱ የሚጠይቀዉን መሠረታዊ ጥያቄዎች ግን ለሚመለከተዉ አካል ለማስተላለፍ ግን ደርሰናል፡፡ ‹‹ለምን?›› እንላለን፡፡ የዛሬዎቹ ‹‹አበቦችም›› የነጋቸዉን መልካም ፍሬ እንዲያመልጣቸዉ አንፈቅድም፡፡ ሀገራችንም ዛሬ ላይ ብዙ የደረሱ የትናንት አበቦች ስላሏት ምናልባት ለመልሱ ብዙ አንርቅ ይሆናል።