contentAdmins

03 Oct: ፍትሕ ለአዲስ አበባ ህዝባዊ ዘመቻ እንዲፈጠር ያስቻሉ ገፊ ምክንያቶች

የእለት ተእለት ህይወቱ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ዉሳኔዎች ላይ እንኳን ተሳታፊ ባለመሆኑ ከመፍትሔ ይልቅ ችግሮቹን ተላምዶ እንዲኖር ይገደዳል፡፡ አዲስ አበቤዎች ካሉባቸዉ ዘርፈ ብዙ ችግሮች መካከል የመኖሪያ ቤት፣ የመጠጥ ዉሃ እና የመብራት ሀይል አቅርቦት፣ የመንገድ፣ የጤና ፣ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ የወጣቶች ስራ አጥነት እና ህዝቡን እያስመረረ የሚገኘዉ የኑሮ ዉድነት ተጠቃሾች ናቸዉ፡፡